home | informatie | vacatures
Ulva torta Trevisan, 1841
NL Dun darmwier
 Overzicht 
 Beschrijvingzeer dun wier
   
 Wieren 
 KleurGroen
 Thallus
    Thallus vormcylindrische draden bestaande uit meerdere naast elkaar liggende rijen cellen
    Thallus dikte1 cellaag
    Vertakkingonvertakt
    Voorplantingsorganen
 Cellen
    Cel lengte10-30 µ in oppervlakte aanzicht
    Cel ordeningonregelmatig of in rijen gerangschikt
   
 Het leven 
 Habitatschorren en kwelders, tussen landplanten, langs de oevers van brakwatersloten en binnenwateren
   
 Bronnen 
 
2006 - 2021 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl