home | informatie | vacatures
Dasya sessilis Yamada, 1928
NL Gedrongen zeehoornblad
×
Gedrongen zeehoornblad 0
Gedrongen zeehoornblad 0
×
Gedrongen zeehoornblad 1
Gedrongen zeehoornblad 1
×
Gedrongen zeehoornblad 2
Gedrongen zeehoornblad 2
Lengte:≤30 cm1
Kleur:Donkerrood1
Hechtorgaan:ja
   Beschrijving:schijfvormig; basaal1
Thallus:ja
   Beschrijving:hoofdas polysifoon (meerdere cellen in doorsnede), vertakkingen monosifoon (enkele rij cellen)1
Vertakking:ja
   Beschrijving:Doorsnede bij de toppen 17 µm1
   Doorsnede:≤50 µm1
Vruchtlichaam:ja2
   Tetrasporen:ja2
      Beschrijving:Door meiose wordt in de tetrasporofytische (diploïde) fase tetrasporen gevormd. Na de meiose ontstaan er 4 sporen die te verdelen zijn in 3 soorten: kruisvormig, zonaat en tetraëdrisch2
Cellen:ja
   Ordening:centrale cel met 5 periaxiale cellen3
   Chloroplast:ja2
      Chlorofyl a:ja2
      Phycoerythrin:ja2
      Phycocyanin:ja2
   Schorscellen:ja
Foto verantwoording:Foto's Frank Perk
Bronnen:
  1. https://www.verspreidingsatlas.nl/S232221
  2. https://strandwerkgemeenschap.nl/wieren/Rhodophyta
  3. https://strandwerkgemeenschap.nl/wieren/Dasya
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl