home | informatie | vacatures
Ceramium deslongchampsii Chauvin ex Duby, 1830
NL Hollands hoorntjeswier DK Mørkstribet klotang
×
Hollands hoorntjeswier 0
Hollands hoorntjeswier 0
×
Hollands hoorntjeswier 1
Hollands hoorntjeswier 1
Lengte:≤10 cm1
Kleur:donkerbruin, donkerrood tot zwart
Thallus:ja2
   Beschrijving:Toppen recht of een klein beetje gekromd1
   Schorscellen:ja
      Beschrijving:onvolledig; gebandeerd uiterlijk met rechte grenzen1
Vertakking:ja
   Type:Dichotoom3
   Zijtakken:primaire vertakkingen met intervallen tot 30 segmenten1
Vruchtlichaam:ja2
   Tetrasporen:ja2
      Beschrijving:Door meiose wordt in de tetrasporofytische (diploïde) fase tetrasporen gevormd. Na de meiose ontstaan er 4 sporen die te verdelen zijn in 3 soorten: kruisvormig, zonaat en tetraëdrisch2
Cellen:ja
   Beschrijving:Centrale cellen zijn dikker en langer dan periaxiale cellen4
   Ordening:centrale draad van cellen met daaromheen 5 periaxiale cellen1
   Chloroplast:ja2
      Chlorofyl a:ja2
      Phycoerythrin:ja2
      Phycocyanin:ja2
Habitat:Eulitoraal en iets dieper; op hout en steen; houdt van tamelijk ruwe omstandigheden; ondergroei bij grote bruinwieren3
   Verspreiding:Van Frankrijk tot Noord-Noorwegen, niet in de oostelijke Oostzee3
Foto verantwoording:Foto's Frank Perk
Bronnen:
  1. https://www.verspreidingsatlas.nl/S144545
  2. https://strandwerkgemeenschap.nl/wieren/Rhodophyta
  3. http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=duikgids&id=113&menuentry=groepen
  4. https://strandwerkgemeenschap.nl/wieren/Ceramium
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl