home | informatie | vacatures
Phyllophora pseudoceranoïdes (S.G.Gmelin) Newroth & A.R.A.Taylor ex P.S.Dixon & L.M.Irvine, 1977
NL Lepeltjeswier DE Dünnes Rotblatt DK Fliget rødblad
×
Lepeltjeswier 0
Lepeltjeswier 0
×
Lepeltjeswier 1
Lepeltjeswier 1
×
Lepeltjeswier 2
Lepeltjeswier 2
Lengte:≤15 cm1
Kleur:paars tot roodbruin1
Hechtorgaan:ja
   Beschrijving:diskvormig1
Thallus:ja
   Beschrijving:cilindrische steel waaruit bladeren ontstaan met ronde toppen1 2
Steel:ja
   Beschrijving:cillindrisch1
Vertakking:ja
   Type:dichotoom of onregelmatig1
Vruchtlichaam:ja3
   Tetrasporen:ja3
      Beschrijving:Door meiose wordt in de tetrasporofytische (diploïde) fase tetrasporen gevormd. Na de meiose ontstaan er 4 sporen die te verdelen zijn in 3 soorten: kruisvormig, zonaat en tetraëdrisch3
Cellen:ja3
   Chloroplast:ja3
      Chlorofyl a:ja3
      Phycoerythrin:ja3
      Phycocyanin:ja3
Habitat:laag in het intergetijdengebied en in het ondiep sublitoraal; op stenen en grotere wieren; houdt van veel golfslag4
   Verspreiding:West-Europa4
Foto verantwoording:Foto's Frank Perk
Bronnen:
  1. https://www.verspreidingsatlas.nl/S145664
  2. https://seaweeds.uib.no/?art=804
  3. https://strandwerkgemeenschap.nl/wieren/Rhodophyta
  4. http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=duikgids&menuentry=soorten&id=278
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl