home | informatie | vacatures
Ulva compressa Linnaeus, 1753
NL Plat darmwier
×
1833180452 0
1833180452 0
×
1833180452 1
1833180452 1
×
1833180452 2
1833180452 2
Lengte:≤60 cm 1
Breedte:5-20 mm 2
Kleur:grasgroen 3
Thallus:ja
   Beschrijving:1 cel laag dik 3
   Dikte:1 cellaag 4
   Vorm:afgeplat buisvormig; wordt breder vanaf de basis naar de top toe; toppen eindigen recht alsof ze afgesneden zijn 2
VertakkingBij de hydropoliepen bekent als hydroclaudia
:ja 3
   Beschrijving:Een "makkelijk" onderscheid waardoor je deze soort kunt herkennen is dat het wier aan de onderkant, dicht bij de basis, veelvuldig vertakt is. Ook de rest van het thallus kan vertakt zijn. 3
Cellen:ja 4
   Lengte:10-30 µm 4
      Beschrijving:in oppervlakte aanzicht 4
   Ordening:onregelmatig of in rijen gerangschikt 4
   Chloroplast:ja 5
      Chlorofyl a:ja 5
      Chlorofyl b:ja 5
Habitat:In het intergetijdengeied en het sublittoraal. Op hardsubstraat als stenen en hout, maar ook op andere wieren. Een pionierswier die frote oppervlakten kan bedekken. 3
   Verspreiding:Cosmopoliet. In gematigde en subtropische gebieden. 3
Foto verantwoording:Foto's Frank Perk
Bronnen:
  1. Brodie, J., Maggs, C.A. & John, D.M. (2007). Green Seaweeds of Britain and Ireland. British Phycological Society.
  2. https://www.verspreidingsatlas.nl/S234462
  3. http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=duikgids&id=168&menuentry=groepen
  4. https://strandwerkgemeenschap.nl/wieren/Ulva
  5. https://strandwerkgemeenschap.nl/wieren/Chlorophyta
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl