home | informatie | vacatures
Ulva compressa Linnaeus, 1753
NL Plat darmwier
Dit is een moeilijke categorie. Determinatie tot op soort is vaak alleen mogelijk met een microscoop. In Nederland kunnen ongeveer 10 soorten Ulva gevonden worden.
×
Plat darmwier 0
Plat darmwier 0
×
Plat darmwier 1
Plat darmwier 1
×
Plat darmwier 2
Plat darmwier 2
Lengte:≤60 cm1
Breedte:5-20 mm2
Kleur:grasgroen3
Thallus:ja
   Beschrijving:1 cel laag dik3
   Dikte:1 cellaag4
   Vorm:afgeplat buisvormig; wordt breder vanaf de basis naar de top toe; toppen eindigen recht alsof ze afgesneden zijn2
Vertakking:ja3
   Beschrijving:Een "makkelijk" onderscheid waardoor je deze soort kunt herkennen is dat het wier aan de onderkant, dicht bij de basis, veelvuldig vertakt is. Ook de rest van het thallus kan vertakt zijn.3
Cellen:ja4
   Lengte:4
      Beschrijving:in oppervlakte aanzicht4
   Ordening:onregelmatig of in rijen gerangschikt4
   Chloroplast:ja5
      Chlorofyl a:ja5
      Chlorofyl b:ja5
Habitat:In het intergetijdengeied en het sublittoraal. Op hardsubstraat als stenen en hout, maar ook op andere wieren. Een pionierswier die frote oppervlakten kan bedekken.3
   Verspreiding:Cosmopoliet. In gematigde en subtropische gebieden.3
Foto verantwoording:Foto's Frank Perk
Bronnen:
  1. Brodie, J., Maggs, C.A. & John, D.M. (2007). Green Seaweeds of Britain and Ireland. British Phycological Society.
  2. https://www.verspreidingsatlas.nl/S234462
  3. http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=duikgids&id=168&menuentry=groepen
  4. https://strandwerkgemeenschap.nl/wieren/Ulva
  5. https://strandwerkgemeenschap.nl/wieren/Chlorophyta
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl