home | informatie | vacatures
Pterothamnion plumula (J.Ellis) Nägeli, 1855
NL Pluimveerwier
×
Pluimveerwier 0
Pluimveerwier 0
×
Pluimveerwier 1
Pluimveerwier 1
×
Pluimveerwier 2
Pluimveerwier 2
×
Pluimveerwier 3
Pluimveerwier 3
Lengte:≤10 cm1
Kleur:licht tot helderrood1
Thallus:ja
   Kliercellen:ja
      Locatie:Verspreid over het thallus2
Vertakking:ja
   Beschrijving:Vertakkingen (filamenten) liggen in één vlak; meestal staan de vertakkingen tegenover elkaar; deze vertakking is een determinatie kenmerk voor deze soort binnen de Ceramiaceae1
   Filamenten:ja
      Beschrijving:bestaan uit rijen van één cel2
      Schorscellen:nee
Vruchtlichaam:ja3
   Tetrasporen:ja3
      Beschrijving:Door meiose wordt in de tetrasporofytische (diploïde) fase tetrasporen gevormd. Na de meiose ontstaan er 4 sporen die te verdelen zijn in 3 soorten: kruisvormig, zonaat en tetraëdrisch3
Cellen:ja3
   Chloroplast:ja3
      Chlorofyl a:ja3
      Phycoerythrin:ja3
      Phycocyanin:ja3
Habitat:Onder de laagwaterlijn tot enkele meters diep1
   Verspreiding:West-Europa1
Foto verantwoording:Foto's van Frank Perk
Bronnen:
  1. http://www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=duikgids&id=301&menuentry=groepen
  2. https://www.verspreidingsatlas.nl/S144683
  3. https://strandwerkgemeenschap.nl/wieren/Rhodophyta
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl