home | informatie | vacatures
Polysiphonia senticulosa Harvey, 1862
NL Puntig buiswier
×
Puntig buiswier 0
Puntig buiswier 0
×
Puntig buiswier 1
Puntig buiswier 1
×
Puntig buiswier 2
Puntig buiswier 2
×
Puntig buiswier 3
Puntig buiswier 3
×
Puntig buiswier 4
Puntig buiswier 4
Lengte:≤30 cm1
Kleur:Donkerrood tot zwart1
Hechtorgaan:kruipende assen2
Thallus:ja
   Doorsnede:≤200 µm
Vertakking:ja
   Beschrijving:ook de zijtakken kunnen weer vertakt zijn; de zijtakken eindigen in een punt2
Vruchtlichaam:ja3
   Tetrasporen:ja3
      Beschrijving:Door meiose wordt in de tetrasporofytische (diploïde) fase tetrasporen gevormd. Na de meiose ontstaan er 4 sporen die te verdelen zijn in 3 soorten: kruisvormig, zonaat en tetraëdrisch3
Cellen:ja
   Beschrijving:Een centrale draad met daaronmheen 4 pericentrale cellen2
   Chloroplast:ja3
      Chlorofyl a:ja3
      Phycoerythrin:ja3
      Phycocyanin:ja3
Habitat:Leeft voornamelijk op ander wieren, maar kan worden aangetroffen op hardsubstraat (touw, schelpen, kademuren); heeft een voorkeur voor gebieden met weinig stroming en golfslag; beneden de laagwaterlijn1
Exoot:ja
   Herkomst:Noordelijk deel van de Stille Oceaan1
   Introductie:Mogelijk meegekomen met oesters uit bijvoorbeeld Canada1
   Verspreiding:Sinds 1993 in Nederland in de Oosterschelde, in 2001 in België in de Spuikom van Oostende
Voortplanting:In de winter1
Leefwijze:Aan het eind van de lente sterft de plant af, neemt zijn rust en komt weer op in de herfst. Het is dus een soort die we voornamelijk in de winter (oktober tot juni) kunnen vinden.1
Foto verantwoording:Foto's Frank Perk
Bronnen:
  1. www.vliz.be/imisdocs/publications/ocrd/229267.pdf
  2. https://www.verspreidingsatlas.nl/S144665
  3. https://strandwerkgemeenschap.nl/wieren/Rhodophyta
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl