home | informatie | vacatures
Caulacanthus okamurae Yamada, 1933
NL Puntig korstmoswier
×
Puntig korstmoswier 0
Puntig korstmoswier 0
×
Puntig korstmoswier 1
Puntig korstmoswier 1
×
Puntig korstmoswier 2
Puntig korstmoswier 2
×
Puntig korstmoswier 3
Puntig korstmoswier 3
Lengte:≤30 mm1
Kleur:donkerpaars tot bruin1
Thallus:ja
Vertakking:ja
   Type:onregelmatig1
Vruchtlichaam:ja2
   Tetrasporen:ja2
      Beschrijving:Door meiose wordt in de tetrasporofytische (diploïde) fase tetrasporen gevormd. Na de meiose ontstaan er 4 sporen die te verdelen zijn in 3 soorten: kruisvormig, zonaat en tetraëdrisch2
Cellen:ja2
   Chloroplast:ja2
      Chlorofyl a:ja2
      Phycoerythrin:ja2
      Phycocyanin:ja2
Habitat:in het intergetijdengebied; op hardsubstraat, mossels en epifytisch op andere wieren; op door golven beroerde plekken1
   Verspreiding:Noordoostelijke Atlantische Oceaan, noordwest Spanje tot de Britse eilanden en Nederland. Ook als exoot in Californië en Wasthinton State. Autochtoon in de Pacifische Oceaan (China, Taiwan, Japan, Korea)1
Exoot:ja
   Beschrijving:Is in het verleden verkeerd gedetermineerd als Caulacanthus ustulatus.1
   Herkomst:https://www.seaweed.ie/descriptions/Caulacathus_ustulatus.php
   Introductie:Vermoedelijke meegekomen met Japanse oesters3
   Verspreiding:Vanaf 1986 in Groot Britanië en in Roscoff, Bretagne (Frankrijk), in Nederland sinds 2005 (Neeltje Jans), in België 2011 in de Baai van Heist (Zeebrugge)1 3
Foto verantwoording:Foto's Frank Perk
Bronnen:
  1. https://www.seaweed.ie/descriptions/Caulacathus_ustulatus.php
  2. https://strandwerkgemeenschap.nl/wieren/Rhodophyta
  3. http://www.coastalwiki.org/wiki/Caulacanthus_ustulatus
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl