home | informatie | vacatures
Dasysiphonia japonica (Yendo) H.-S.Kim, 2012
NL Veelvertakt pluimwier
×
1797911016 0
1797911016 0
×
1797911016 1
1797911016 1
×
1797911016 2
1797911016 2
×
1797911016 3
1797911016 3
×
1797911016 4
1797911016 4
Lengte:≤30 cm 1
Kleur:roze tot dieprood 1
Hechtorgaan:ja
   Beschrijving:diskvormig 1
Thallus:ja
   Beschrijving:slap, blijft niet overeindstaan als het uit het water wordt gehaald; meerdere hoofdassen; polisifoon (meerdere cellen in doorsnede); zijtaken monosifoon 1 2
   Doorsnede:≤1 mm 1
VertakkingBij de hydropoliepen bekent als hydroclaudia
:ja
   Beschrijving:onregelmatig; aan het eind gevorkt 3
   Filamenten:ja
      Schorscellen:ja
         Beschrijving:Cortex is alleen volledig in de oudere delen 1
Vruchtlichaam:ja
   Beschrijving:tetrasporangia: staan bijeen in zogenaamde stichidiën: onvertakte asjes van beperkte groei waarvan elke cel een ring van zes tot zeven fertiele pericentrale cellen draagt. Elk van deze pericentrale cellen draagt aan de bovenkant een tetrasporangium en naar de buitenkant (twee of) drie zgn. 'dekcellen' (deze blijven zitten als de sporen vrijkomen) 1
   Tetrasporen:ja 4
      Beschrijving:Door meiose wordt in de tetrasporofytische (diploïde) fase tetrasporen gevormd. Na de meiose ontstaan er 4 sporen die te verdelen zijn in 3 soorten: kruisvormig, zonaat en tetraëdrisch 4
Cellen:ja
   Ordening:1 centrale cel omgeven door 4 pericentrale cellen 1
   Chloroplast:ja 4
      Chlorofyl a:ja 4
      Phycoerythrin:ja 4
      Phycocyanin:ja 4
Vijand:Groene wierslak 1
Habitat:laag in het intergetijdengebied, onder de laagwaterlijn; op hard substraat (stenen en oesters) of op ander zeewieren; op tegen golven beschutte plekken 1
   Verspreiding:Oorspronkelijk de Stille Oceaan bij Korea en Japan, nu ook langs de oostelijke Atlantische Oceaan tot Zweden, Noorwegen, en het Verenigd Koninkrijk en Zuidelijk tot in de Middellandse Zee. Ook aan de westelijke Atlantische Oceaan. 1
Exoot:ja
   Herkomst:Stille Oceaan (Japan, Korea) 1
   Introductie:Waarschijnlijk via oester import vanuit Korea of Japan naar Frankrijk 1
   Verspreiding:in 1994 aangetroffen in oesterput in Nederland, sinds 2009 ook bekend van de westelijke Atlantische Oceaan, sinds 2015 in Zeebrugge en de Waddenzee 1
Levensverwachting:Meerjarig 3
Foto verantwoording:Frank Perk
Bronnen:
  1. https://www.vliz.be/niet-inheemse-soorten/nl/dasysiphonia-japonica-veelvertakt-pluimwier
  2. https://www.verspreidingsatlas.nl/S836896
  3. https://www.anemoon.org/flora-en-fauna/soorteninformatie/soorten/id/734/veelvertakt-pluimwier
  4. https://strandwerkgemeenschap.nl/wieren/Rhodophyta
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl