home | informatie | vacatures
Corella eumyota Traustedt, 1882
NL Chileense zakpijp
×
Chileense zakpijp 0
Chileense zakpijp 0
×
Chileense zakpijp 1
Chileense zakpijp 1
×
Chileense zakpijp 2
Chileense zakpijp 2
Lengte:≤15 cm
   Beschrijving:meestal 2-4 cm
Lichaam 
   Vorm:ovaal
   Kleur:transparant, wit, bruin, oranje
   Structuur:glad; kan overgroeit zijn door andere soorten
   Zak:is een taaie huls die ook wel mantel genoemd wordt1
      Dikte:dikwandig1
      Materiaal:cellulose1
Mond:ja
   Beschrijving:kan niet ingetrokken worden
   Locatie:aan een uiteinde van de lichaamszak
   Vorm:siphoon
   Kleur:meestal oranje
Geslachtsorganen:ja
   Beschrijving:eileider en spermakanaal zijn zeer kort en komen aan het oppervlak aan het achterste uiteinde van het lichaam; 3-4 onregelmatige windingen van de eileider kunnen worden gezien rond de instroomsipho (keelholte)
Anaalopening:ja
   Beschrijving:kan niet ingetrokken worden
   Locatie:ongeveer in het midden tot eenderde van de voorkant van de lichaamszak, iets rechts van de bovenkant
   Vorm:siphoon
   Kleur:meestal oranje
Bloedvaten:ja
   Beschrijving:40 of meer lengte bloedvaten aan weerszijden van het lichaam
Groeivorm:ligt plat op de rechterzijkant
   Dichtheid:solitaire soort, maar zeer sociaal dus vaak in groepen aan elkaar gehecht gevonden
Habitat:op hardsubstraat en bruinwieren en ook op soortgenoten; in ondiep water; in het intergetijdengebied; liefst in rustig water
   Diepte:≤842 m
   Verspreiding:van oorsprong een soort van de koudere wateren van het zuidelijk halfrond, Zuid-Amerika, Zuid-Afrika, Australië, Nieuw-Zeeland, Antarctica; voor het eerst ontdekt in onze regio in 2002 in Bretagne, Frankrijk; in 2003 in Noordwest Spanje; vanaf 2004 in Groot Britanië
Embryonale fase:embryo's worden uitgebroed ver van de uitstroomsiphoon
Larvale fase:de larven zien eruit als kikkervisjes, ze hebben een notochord en een hole dorsale zenuwstreng; de larven leven vrij in de waterkolom1
Groei:kan in de eerste twee jaar 14,4 cm groot worden; bij het ouder worden vertraagt de groei
Websites:
Bronnen:
  1. https://strandwerkgemeenschap.nl/Ascidiacea
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl