home | informatie | vacatures
Balanus crenatus Bruguière, 1789
NL Gekartelde zeepok
×
Gekartelde zeepok 0
Gekartelde zeepok 0
Synoniemen:gekerfde zeepok
Kleur:wit
Lichaam:ja1
Kop:ja1
Cirripeden:ja2
   Aantal:62
Exoskelet:ja3
   Doorsnede:20 mm
   Materiaal:chitine, amorf calciumcarbonaat, calciet1
   Wandplaten:ja3
      Aantal:63
      Beschrijving:laag tot kegelvormig; glad en bij grote exemplaren zwak geribbeld; tussen de platen zitten duidelijke kerven; holle lengte kanalen
      Radius:bovenrand scheef
   Opening:ruitvormig
   Scutum:ja
      Beschrijving:met parallelle ribbels
   Tergum:ja
      Beschrijving:draagt een spoor; steekt niet ver voorbij de top van het scutum uit; met parallelle ribbels
Tergoscutale flappen:met gele randen, geflankeerd door bruin en geel
Habitat:(ondiep) sublitoraal; onder de onderste getijdenzone
   Vindplaatsen:veel op krabben, aangespoelde schelpen en op drijvende voorwerpen
   Verspreiding:Europese Atlantische kust van de Noordpool tot Frans/Spaanse grens, Noordzee en de westelijke Oostzee
Evolutie:vermoedelijk ontstaan vanuit de gesteelde variant, de eendenmossels2
Voortbeweging:leeft vastgehecht op een harde ondergrond2
Nauplius fase:vrijzwemmend, lijkt dan nog erg op andere kreeftachtige larven.2
Cypris fase:Bij het kiezen van een vaste ondergrond worden ze geleidt door een geurstof van andere pokken zodat ze zich vestigen in de nabijheid van anderen zodat geslachtelijke voortplanting mogelijk is.2
Literatuur:
Bronnen:
  1. https://strandwerkgemeenschap.nl/Crustacea
  2. https://strandwerkgemeenschap.nl/zeepokken/Balanomorpha
  3. https://strandwerkgemeenschap.nl/zeepokken/Balanidae
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl