home | informatie | vacatures
Ammothea Leach, 1814
 Overzicht 
 Soorten
Zebrazeespin
 Lichaam
 Kop segment
    Probosciscilindrisch of een conisch van vorm
    Schaarpotenkort
    Tasters9 segmenten
    1ste paar looppoten
 1ste borstsegment
    2de paar looppoten
 2de borstsegment
    3de paar looppoten
 3de borstsegment
    4de paar looppoten
 Achterlijf
    Achterlijf vormkort, stomp
   
 Het leven 
   
 Bronnen 
 
2006 - 2021 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl