home | informatie | vacatures
Ophiothrix fragilis (Abildgaard in O.F. Müller, 1789)
NL Brokkelster
Een slangster met sterk gestekelde armen. De armen breken snel af, vandaar de naam
×
Brokkelster 0
Brokkelster 0
×
Brokkelster 1
Brokkelster 1
×
Brokkelster 2
Brokkelster 2
×
Brokkelster 3
Brokkelster 3
Lichaam 
   Vorm:vijfhoekig
   Symmetrie:vijfstralig1
   Kleur:donkerviolet, blauw, groen tot gelig roodachtig of bruin; armen meerkleurig in banden
   Patroon:radiair gestreept
   Structuur:onregelmatig gekorreld2
   Schilden:ja2
      Beschrijving:groot, radiaal; aan de basis van de armen2
   Stekels:ja2
      Beschrijving:kort; doornachtig;2
Mond:ja2
   Beschrijving:doet ook dienst als anus1
   Locatie:onderkant1
   Papillen:nee2
   Kaken:ja2
      Beschrijving:Kaakzijden glad2
   Tandpapillen:knobbelachtig; verticale rij; dicht opeengepakt; op de top; niet op de zijkant2
Sensoren:ja1
   Licht:ja1
      Beschrijving:Ze hebben geen ogen maar kunnen licht en donker waarnemen via hun huid1
   Deeltjes:ja1
      Beschrijving:Ze kunnenchemische deeltjes waarnemen via de huid1
Armen:ja
   Aantal:51
   Lengte:8 cm
   Stekels:ja2
      Beschrijving:stijf; dik; lichtdoorlatend2
   Voetjes:nee1
      Zuignapjes:nee1
   Segmenten:ja
      Stekels:ja
         Aantal:7 (aan weerszijden)
   Platen:ja2
      Beschrijving:ventraal; middelste groot en duidelijk2
Maag:ja1
   Beschrijving:Achter de mondplaten ligt een korte esophagus en een grote blinde maag holte. Vertering van voedsel vindt plaats in 10 vouwen in de maag die eigenlijke ceca zijn. De maagwand bevat glandular hepatic cellen.1
Zenuwstelsel:ja1
   Beschrijving:Een ring in de schijf waaraan een radiale zenuw per arm zit1
Habitat:sublitoraal tot 300 meter; voorkeur voor harde, vaste ondergrond; op grove bodems; pieren; poliepenkoloniën; sponzen; wulkeneieren
   Verspreiding:In het hele NO Atlantische gebied, inclusief de Middellandse Zee, tot West Afrika.
Websites:
Bronnen:
  1. https://strandwerkgemeenschap.nl/Ophiuroidea
  2. https://strandwerkgemeenschap.nl/Ophiotrichidae
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl