home | informatie | vacatures
SWG Publicaties
Laatste wijziging: 29-09-2019

Publicaties en overige verkoop

Oproep Het bestuur van de SWG is op zoek naar een paar Zeepaarden van het eerste uur die we nog missen voor een complete set. Wie heeft voor ons de jaargangen 1 t/m 3 (1941 t/m 1943). We hebben in ons bezit de nrs. 2.1 (1942) en 3.4 (1943). Verder missen we nog van jaargang 6 nr. 3 en de tabellen "Kenmerken van een drietal Cardia (tweekleppigen)" uit nr 5 van jrg. 1 (1941) en "Pissebedden" uit nr.8 van jrg. 4 (1944). Graag contact opnemen met: de Tabellenadministrator (tabellenswg@kpnmail.nl).

Het Zeepaard
Voor informatie over de beschikbare oude nummers van Het Zeepaard kunt u contact opnemen met de Tabellenadministrator (tabellenswg@kpnmail.nl). We hebben een grote voorraad Zeepaarden vanaf 1944. Als U exemplaren mist kunt U die aanvragen bij Trudy Kühne (zie voor verdere gegevens de binnenflap van dit Zeepaard, of het voorgaande e-mail adres) Kosten: € 1 per nr. plus verzendkosten; korting bij afname van meerdere nummers.

CD met jaargangen 1941 t/m 2010 van Het Zeepaard, incl. registers € 5.00 niet leden
€ 2.00 leden
Registers Het Zeepaard zijn te bestellen tegen verzendkosten


Alle uitgaven hieronder vermeld zijn tegen verzendkosten te bestellen. Tabellen 1 tot en met 28 uitgegeven door de Strandwerkgemeenschap kunt U binnenkort downloaden vanaf deze site. U kunt ze ook bestellen tegen kopieerkosten.

Tabellen uitgegeven door de Strandwerkgemeenschap
Tabel Titel - Auteur Jaar Prijs
SWG-tabel 1 Kwallen 1948 Nog niet
SWG-tabel 2 Eikapsels van haaien en roggen - J.A.W. Lucas 1948 Nog niet
SWG-tabel 3 Zeeanemonen (Actinaria) - R. van Urk 1948 Nog niet
SWG-tabel 4 Stekelhuidigen (Echinodermata) - J. Stock 1948? Nog niet
roof-tabel 5 Zeezoogdieren (Cetacea en Pinnipedia) 1949 Nog niet
SWG-tabel 5 Zeepokken - A. Bloklander 1949 Nog niet
SWG-tabel 6 Zeeanemonen (Actiniaria) - R.M. van Urk 1949 Nog niet
SWG-tabel 7 Zeespinnen - J.H. Stock 1949
SWG-tabel 8 Eendenmossels (Lepas) - Fr. de Graaf 1950 Nog niet
SWG-tabel 9 Strandvlooien - J.H. Stock 1950 Nog niet
SWG-tabel 10 Walvisachtigen (Cetacea) - A.B. van Deinse, A. Scheygrond & W. Vervoort 1952
SWG-tabel 11 Keverslakken - P. Kaas 1952
SWG-tabel 12 Platvissen - I. Kristensen 1953
SWG-tabel 13 Garnalen - L.B. Holthuis 1954
SWG-tabel 14 Nederlandse Spookkreeftjes - J.H. Stock 1955
SWG-tabel 15 Manteldieren - A.E.M.H. Bloklander, J.H. Stock & R. Boddeke 1956
SWG-tabel 16 Eikapsels van Haaien en Roggen - J.A.W. Lucas 1956 Nog niet
SWG-tabel 17 Zeenaakslakken - C. Swennen 1957 Nog niet
SWG-tabel 18 Kreeften en krabben - L.B. Holthuis 1958 Nog niet
SWG-tabel 19 Rankpotigen (Cirripedia) - H. Boschma, Fr. de Graaf, L.B. Holthuis & J.A.W. Lucas 1961 Nog niet
SWG-tabel 20 Stekelhuidigen (Echinodermata) - W.J. Wolff 1975
SWG-tabel 21 Mesheften en Zwaardscheden - R.M. van Urk 1966 Nog niet
SWG-tabel 22 De familie Nephtyidae (Polychaeta) - W.J. Wolff 1968
SWG-tabel 23 Aasgarnalen (Mysidacea) - C.H. Borghouts-Biersteker 1968 Nog niet
SWG-tabel 24 Strandvlooien (Talitridae) - W. Dekker 1978
SWG-tabel 25 Aasgarnalen (Mysidacea) - C.H. Borghouts-Biersteker 1983
SWG-tabel 26 Cumacea van Nederland - M. Lavaleye 1984
SWG-tabel 27 Hydropoliepen (Hydroïda) - A. Oosterbaan 1985
SWG-tabel 28 Rankpotigen (Crustacea - Cirripedia) - P.H.M. Huwae 1985
SWG-tabel 29 Zwaardscheden en Mesheften - P.W. Moerdijk 2000 € 2,00
SWG-tabel 30 Tropische drijfzaden van de Nederlandse kust - C.J.E. Brochard & G.C. Cadée 2005 € 6,00
 
Mini-tabellen
  Zeerupsen (Annelida) - W.J. Wolf   Nog niet
  Bruinwiergeslacht Sphacelaria - P.H.M. Huwae   Nog niet
  Tandwalvissen (Odontoceti), That she blows! - J.W. Broekema   Nog niet
  Hydropoliep of mosdiertje? - B.G. Otten   Nog niet
  Aanvulling op WM 118 (Isopoda van de Nederlandse kust) - J.P.H.M. Adema & P.H.M. Huwae   Nog niet
 
 
Boeken
  Nederlandse naamlijst van de weekdieren - R.H. de Bruyne, R.A. Bank, J.P.H.M. Adema & F.A. Perk 1994
€ 2,95
  Bloemdieren - R.M.L. Ates 1997
€ 12,00 / leden € 9,00

Voor informatie over bestellingen graag contact opnemen met de Tabellenadministrator (tabellenswg@kpnmail.nl).

Voor verkoop van andere natuur-historische uitgaven wordt verwezen naar de KNNV Uitgeverij (www.knnvuitgeverij.nl)

2006 - 2020 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl