home | informatie | vacatures
Over de strandwerkgemeenschap
Laatste wijziging: 16-03-2022

De Strandwerkgemeenschap, afgekort SWG, is in 1941 opgericht als een samenwerkingsverband van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) en de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV). Later sloot de Jeugdbond voor Natuur- en Mileustudie (JNM) zich bij de SWG aan.

De Strandwerkgemeenschap stelt zich ten doel de studie van de mariene biologie, en in het bijzonder van de flora en fauna van de Nederlandse kust, te bevorderen. Hoewel de naam anders doet vermoeden houdt de Strandwerkgemeenschap zich niet alleen met het aanspoelsel op het strand bezig, maar ook met de bewoners van onze dijken, zeearmen, de Waddenzee, buitendijks en binnendijks brak water en de Noordzee.

De Strandwerkgemeenschap is een vereniging die de volgende activiteiten ontplooit:

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de strandwerkgemeenschap kost u weinig en u krijgt er veel voor terug. Zo ontvangt u 5 keer per jaar ons kleuren tijdschrift Het Zeepaard, heeft u toegang tot het CS en tot de door de strandwerkgemeenschap georganiseerde excursies.

 Contributie per jaar
Jeugdbondsleden in Nederland€ 15,00
Volwassenleden in Nederland€ 25,00
Bedrijven, verenigingen, musea en andere instellingen€ 27,50
Prive personen buiten Nederland€ 27,50
Bij betaling voor 1 maart mag u een vroegbetalerskorting van € 5,- in mindering brengen.

U kunt lid worden door u per post of e-mail aan te melden (met vermelding van het bezorgadres) bij de penningmeester en de verschuldigde contributie over te maken op rekening van de Strandwerkgemeenschap onder vermelding van "lidmaatschap Strandwerkgemeenschap".

Bankgegevens:
IBAN: NL04INGB0000450222
BIC: INGBNL2A

Penningmeester:
Wim de Groen
Gouveneur Baron van Hövellplein 22
6432 HE Hensbroek
SWG.penn@gmail.com

KvK nummer: 5392767
RSIN 851076786

De statuten van de vereniging zijn online beschikbaar als PDF.

Het Privacy Beleid van de vereniging is online beschikbaar.

Wil je ons helpen maak dan kennis met de rest van het bestuur en de meldt je aan. We hebben momenteel deze vacatures.

2006 - 2022 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl