home | informatie | vacatures
Brachyura Latreille, 1802
NL Krabben
Blauwe zwemkrab (Callinectes sapidus) Is de achterste stekel aan het rugschild heel lang en zijn de achterste poten voorzien van zwempeddels?Ja
(Carcinidae) Heeft de krab een rugschild dat breder is dan lang met aan de linker en rechter voorkant een rij van 5 punten? Achterste looppoten kunnen peddelvorimg zijn of niet!Ja
Zwemkrabben (Polybiidae) Hebben de achterste poten een verbreding waardoor het op een peddel lijkt waarmee de krab kan zwemmen?Ja
(Corystidae) Heeft de krab een rugschild dat langer is dan breed en ovaal is, en zijn de antennes langer dan de breedte van het rugschild? (Helmkrab)Ja
(Pilumnidae) Heeft de krab een rugschild dat breder is dan lang en een beetje trapeziumvormig is, en zijn de poten sterk behaard? (Ruigkrabbetje)Ja
(Goneplacidae) Heeft de krab een rugschild dat breder is dan lang en trapeziumvormig is, en zijn de oogstelen qua lengte ongeveer 1/3de van de breedte van het rugschild? (Hoekige krab)Ja
(Cancridae) Heeft de krab een rugschild dat breder is dan lang en ovaal is, is de voorrand van het rugschild voorzien van 9 of 10 lobben in plaats van stekels en hebben de scharen een zwarte punt? (Noordzeekrab)Ja
(Atelecyclus) Heeft de krab een rugschild dat langs de rand voorzien is van lobben en aan de bovenkant ruw is, ovaal of rond is en aan de onderrand sterk behaard is? (Cirkelronde en Ovaalronde krab)Ja
(Thiidae) Heeft de krab een rugschild dat even lang als breed is, is het rugschild klad aan de bovenkant en dicht behaard langs de randen, en heeft het aan de voorrand van het rugschild geen tanden? (Nagelkrab)Ja
Spinkrabben (Majidae) Heeft de krab een driehoekig rugschild, waarbij de voorkant versmalt?Ja
(Varunidae) Heeft de krab op de scharen of tussen de schaarstukken haren of een blaasje?Ja
EtymologieHerkomst van de naam
:Brachyura betekent letterlijk korte staart en verwijst naar het onder het buikschild geklapte achterlijf; Krabben komt van het Middelnederlandse woord crabbe, dat kruipen betekent.
Lichaam:ja 1
CarapaxHet schild dat ligt over de borst (thorax) en de kop aan de rug (dorsale) zijde. In de Nederlandstalige literatuur kom je ook wel de term kopborststuk tegen
:ja 2
KopHet deel van het dier dat het voedselinname-orgaan bevat. Daarnaast zijn er ook vaak zintuigen aanwezig voor zien, proeven, ruiken en voelen. De voorvoegsels cephal- en cephalo- betekenen hoofd van het Grieks kef&aecute;li.
:ja 2
ThoraxBorst
:ja 2
   Segment 1:ja 2
      
Maxillipede 1Een thoracopod die omgevormd is tot een kaakpoot
:ja 2
   Segment 2:ja 2
   Segment 3:ja 2
   Segment 4:ja 2
      
Pereiopode 1 De 1ste pereiopoden (looppoten). De pereiopoden zijn die ledematen waarmee het dier daadwekelijk loopt op de bodem. Wordt ook wel een gnathopode genoemd (Amphipoden). Bij de krabben (Brachyura) zijn dit de schaarpoten.
:ja 2
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 2
   Segment 5:ja 2
      Pereiopode 2:ja 2
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 2
   Segment 6:ja 2
      Pereiopode 3:ja 2
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 2
   Segment 7:ja 2
      Pereiopode 4:ja 2
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 2
   Segment 8:ja 2
      Pereiopode 5:ja 2
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 2
Abdomen:ja
   Beschrijving:het achterlijf is teruggevouwen onder het lichaam
   Vorm:bij vrouwtjes breed, bij mannetje driehoekig
   Segment 6:ja 2
      Telson:1 2
Sensoren:ja
   Licht:ja
      Ogen:ja
         Aantal:2
         Samengesteld:ja
         Oogsteel:ja
            Beschrijving:kunnen worden ingeklapt in gleuven op de kop
ExoskeletEen versteviging van het lichaam aan de buitenkant en direct zichtbaar
:ja 1
   Materiaal:chitine, amorf calciumcarbonaat, calciet 1
Ademhaling:Krabben halen adem met kieuwen. Deze zitten in het rugschild aan de achterzijde, en functioneren zolang ze nat blijven. Een krab moet dus regelmatig met water in aanraking komen om niet te stikken.
Voedsel 
   Eetgewoonte:Krabben met verschillende scharen houden met hun grote schaar de prooi vast en trekken daar met de kleine schaar stukjes van af. Bij de mond zitten 6 "pootjes" (de mandibels, maxillen en maxillipedes), die het eten verder verkleinen en in de mond stoppen.
Voortbeweging:krabben bewegen zich zijwaarts voort.
Larvale fase:ja; zoea-stadia, megalopa-stadium
Literatuur:
Bronnen:
  1. https://strandwerkgemeenschap.nl/Crustacea
  2. https://strandwerkgemeenschap.nl/Decapoda
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl