home | informatie | vacatures
Paguroidea Latreille, 1802
NL Heremietkreeften GB Hermit krabs
Gewone heremietkreeft (Pagurus bernhardus) Rechter schaar groter dan de linker? Gezien vanuit de kreeftJa
Boxertje (Diogenes pugilator) Linker schaar groter dan rechter? Gezien vanuit de kreeftJa
Literatuur:
  • Holthuis, L.B.. (1950). Fauna van Nederland Decapoda (K IX) en Stomatopoda (K X) , XV: A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V..
2006 - 2021 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl