home | informatie | vacatures
Inktvis eieren
Laatste wijziging: 26-08-2023

Op onze stranden spoelen, voornamelijk in het voorjaar (juni), met enige regelmaat een aantal soorten inktvis eieren. Als je een gelatineuze streng vindt met slierten eieren (een beetje gelijkend op een kwal), dan behoren deze eieren toe aan een pijlinktvis. De overige inktvis soorten zetten bolachtige eieren af.

Zeekat (Sepia officinalis) Zijn het urnvormige eikapsels, afgezet in trossen op divers substraat? Meestal zwarte, maar ze kunnen ook grijs of wit zijn als de inkt op was
Determinatie: Dennis Leeuw
Ja
Dwerginktvis (Sepiola atlantica) Zijn het kleine citroenvormige eitjes afgezet op hard substraat? Zeldzaam
Determinatie: Francis Kerckhof
Foto's en vondst: Katie van der Wende
Ja
Dwergpijlinktvis (Alloteuthis subulata) Zijn de eikapsels afgezet in trossen, knotsvormig, doorzichtig, gelatineus? Mogelijk op divers substraat.
Determinatie: Arthur Oosterbaan
Ja
Gewone pijlinktvis (Loligo vulgaris) of Noordse pijlinktvis (Loligo forbesii) Zijn de eikapsels afgezet in trossen, langwerpig, geelroze, gelatineus? De twee soorten kunnen qua eieren niet van elkaar onderscheiden worden. Daar de Noordse pijlinktvis dieper in zee voorkomt dan de Gewone pijlinktvis is het waarschijnlijker te maken te hebben met de Gewone pijlinktvis dan met de Noordse.
Determinatie: Dennis Leeuw, Arthur Oosterbaan

2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl