home | informatie | vacatures
Lepidochitona cinerea (Linnaeus, 1767)
NL Asgrauwe keverslak
×
257663526 0
257663526 0
×
257663526 1
257663526 1
×
257663526 2
257663526 2
×
257663526 3
257663526 3
Lichaam:ja
   Breedte:16 mm
   Gordel:vooral aan de randen fijne stekeltjes
Ademhalingsorgaan:ja
   Kieuwen:ja
      Aantal:16-19 paar
ExoskeletEen versteviging van het lichaam aan de buitenkant en direct zichtbaar
:ja
   Hoogte:vrij plat
   Lengte:26 mm
   Vorm:langwerpig ovaal
   Kleur:grijsbruin, groenig, roodachtig of geel
   Structuur:grof gekorreld
   Inkepingen:1-2 in de langwerpige en 10-12 op de afgeronde platen
   Apophysen:2
Voedsel:algen, ééncellige diertjes ('protozoa'), mosdiertjes of sponzen
Habitat:vanaf het midden van het intergetijdengebied tot in tamelijk diep water. Op slikrijke plaatsen, op hard substraat.
Bevruchting:vrij in het water
Websites:
Literatuur:
  • Bruyne, R.H. de. (2004). Veldgids Schelpen: KNNV Uitgeverij / Jeugdbondsuitgeverij, Utrecht.
Foto verantwoording:de afgebeelde keverslag heeft een roodbruine aanslag. Dit is niet zijn natuurlijke kleur. Met dank aan Naturalis (Hans Adema en Jeroen Goud) voor de determinatie.
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl