home | informatie | vacatures
Leucosiidae Samouelle, 1819
NL Kiezelkrabben
(Ebalia) Maar 1 genus in deze familieJa
Lichaam:ja 1
CarapaxHet schild dat ligt over de borst (thorax) en de kop aan de rug (dorsale) zijde. In de Nederlandstalige literatuur kom je ook wel de term kopborststuk tegen
:ja
   Vorm:rond, ovaal, ruitvormig, vijf- of zeshoekig 2
   Voorrand:smal
KopHet deel van het dier dat het voedselinname-orgaan bevat. Daarnaast zijn er ook vaak zintuigen aanwezig voor zien, proeven, ruiken en voelen. De voorvoegsels cephal- en cephalo- betekenen hoofd van het Grieks kef&aecute;li.
:ja
   Segment 1:ja
   Segment 2:ja
      Antennula:ja
         Beschrijving:schuin gevouwen 2
   Segment 3:ja
      Antenna:ja
ThoraxBorst
:ja
   Segment 1:ja
      
Maxillipede 1Een thoracopod die omgevormd is tot een kaakpoot
:ja
   Segment 2:ja
      Maxillipede 2:ja
   Segment 3:ja
      Maxillipede 3:ja
   Segment 4:ja 3
      
Pereiopode 1 De 1ste pereiopoden (looppoten). De pereiopoden zijn die ledematen waarmee het dier daadwekelijk loopt op de bodem. Wordt ook wel een gnathopode genoemd (Amphipoden). Bij de krabben (Brachyura) zijn dit de schaarpoten.
:ja 3
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 3
   Segment 5:ja 3
      Pereiopode 2:ja 3
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 3
   Segment 6:ja 3
      Pereiopode 3:ja 3
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 3
   Segment 7:ja 3
      Pereiopode 4:ja 3
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 3
   Segment 8:ja 3
      Pereiopode 5:ja 3
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 3
Abdomen:ja 4
   Beschrijving:het achterlijf is teruggevouwen onder het lichaam 4
   Vorm:bij vrouwtjes breed, bij mannetje driehoekig 4
   Segment 6:ja 3
      Telson:1 3
MondIngang voor voedingsstoffen, ook bekend als instroomopening.
:ja
   Vorm:driehoekig mondveld; vernauwd zich naar voren; het mondveld wordt, op een kleine spleet na, door de 3de maximillipeden afgesloten 2
Sensoren:ja
   Licht:ja
      Ogen:ja
         Beschrijving:klein
         Aantal:2
         Samengesteld:ja 4
         Oogsteel:ja 4
            Beschrijving:kunnen worden ingeklapt in gleuven op de kop 4
ExoskeletEen versteviging van het lichaam aan de buitenkant en direct zichtbaar
:ja 1
   Materiaal:chitine, amorf calciumcarbonaat, calciet 1
Geslachtsorganen:ja
   Man:penis
      Locatie:bij de basis van de laatste paar looppoten, op het sternum 2
Ademhaling:Op het mondveld liggen aan de zijkant toevoerkanalen waardoor ademhalingswater wordt ingenomen. De toevoerkanalen worden bedekt door de exopodieten van het 3de paar maxillipeden. In het midden van het mondveld bevindt zich een groef (mediane endostomiale groef) die zorgt voor de afvoer van ademhalingswater. Het afvoerkanaal wordt afgedekt door door lobben op het eerste paar maxillipeden. 2
Voedsel: 4
   Eetgewoonte:Krabben met verschillende scharen houden met hun grote schaar de prooi vast en trekken daar met de kleine schaar stukjes van af. Bij de mond zitten 6 "pootjes" (de mandibels, maxillen en maxillipedes), die het eten verder verkleinen en in de mond stoppen. 4
Voortbeweging:krabben bewegen zich zijwaarts voort. 4
Larvale fase:ja; zoea-stadia, megalopa-stadium 4
Literatuur:
Bronnen:
  1. https://strandwerkgemeenschap.nl/Crustacea
  2. Adema, J.P.H.M. (1991). De Krabben van Nederland en België. Nationaal Natuurhistorisch Museum.
  3. https://strandwerkgemeenschap.nl/Decapoda
  4. https://strandwerkgemeenschap.nl/Brachyura
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl