home | informatie | vacatures
Liocarcinus navigator (Herbst, 1794)
NL Gewimperde zwemkrab GB arch-fronted swimming crab FR etrille arquée NO rettsnutesvømmekrabbe
×
532267640 0
532267640 0
×
532267640 1
532267640 1
×
532267640 2
532267640 2
×
532267640 3
532267640 3
×
532267640 4
532267640 4
SynoniemenAndere namen die je in de literatuur tegen kan komen
:Cancer navigator, Liocarcinus arcuatus, Macropipus arcuatus, Portunus arcuatus
Lichaam:ja 1
Carapax:ja 2
   Vorm:ovaal-driehoekig
   Breedte 
      Man:46 mm
      Vrouw:38 mm
   Lengte:30
   Kleur:donkergroen tot donkerbruin
   Zijtanden:5; 4de is de kleinste
Kop:ja 2
   Segment 1:ja
      Rostrum:glad; met een rij setae (haren), waar hij zijn Nederlandse naam aan ontleent
   Segment 2:ja 2
   Segment 3:ja 2
      Antenna:ja 2
         Basis:ligt in de opening van de onderrand van de oogkas en sluit deze af 2
Thorax:ja 2
   Segment 4:ja
      Pereiopode 1:ja 2
         Propodus:vergroeid tot schaar; links en rechts niet gelijk; vrij glad; snijvlakken onregelmatig getand
   Segment 5:ja
      Pereiopode 2:ja 2
         Beschrijving:alle looppoten zijn langs de rand behaard; en zijn lichter van kleur dan de carapax
         Dactylus:lang en small 2
   Segment 6:ja 2
      Pereiopode 3:ja 2
         Dactylus:lang en small 2
   Segment 7:ja 2
      Pereiopode 4:ja 2
         Dactylus:lang en small 2
   Segment 8:ja
      Pereiopode 5:ja 2
         Dactylus:afgeplat
Abdomen:ja 2
   Beschrijving:vrouwtje 7-ledig, bij het mannetje zijn het derde tot vijfde segment met elkaar vergroeid 2
   Vorm:vrouwtje breedovaal langs de randen behaard, mannetje smal-driehoekig en kaal 2
Sensoren:ja
   Licht:ja
      Ogen:ja
         Cornea:breder dan de oogsteel 2
         Aantal:2 3
         Samengesteld:ja 3
         Oogsteel:ja 2
            Beschrijving:kort 2
         Kas:met twee naadjes (fissuren)
ExoskeletEen versteviging van het lichaam aan de buitenkant en direct zichtbaar
:ja 1
   Materiaal:chitine, amorf calciumcarbonaat, calciet 1
Ademhaling:Krabben halen adem met kieuwen. Deze zitten in het rugschild aan de achterzijde, en functioneren zolang ze nat blijven. Een krab moet dus regelmatig met water in aanraking komen om niet te stikken. 3
Voedsel:voornamelijk algen en zeegras, maar ook kleine kreeftachtigen, schelpdieren en borstelwormen
   Eetgewoonte:Krabben met verschillende scharen houden met hun grote schaar de prooi vast en trekken daar met de kleine schaar stukjes van af. Bij de mond zitten 6 "pootjes" (de mandibels, maxillen en maxillipedes), die het eten verder verkleinen en in de mond stoppen. 3
Habitat:slibbige tot stenige bodems; getijdenzone tot 100 meter diep; nachtactief;
   Verspreiding:Oost-Atlantische Oceaan, van midden-Noorwegen tot en met Mauritanië; Middelandse-Zee; niet in de Oostzee
Voortbeweging:krabben bewegen zich zijwaarts voort. 3
Draagtijd:vrouwtjes dragen eieren van april tot september
Larvale fase:voorjaar tot augustus
Literatuur:
Bronnen:
  1. https://strandwerkgemeenschap.nl/Crustacea
  2. https://strandwerkgemeenschap.nl/krabben/Polybiidae
  3. https://strandwerkgemeenschap.nl/Brachyura
2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl