home | informatie | vacatures
Goneplax rhomboides (Linnaeus, 1758)
NL Hoekige krab
×
2055081867 0
2055081867 0
×
2055081867 1
2055081867 1
×
2055081867 2
2055081867 2
Lichaam:ja 1
CarapaxHet schild dat ligt over de borst (thorax) en de kop aan de rug (dorsale) zijde. In de Nederlandstalige literatuur kom je ook wel de term kopborststuk tegen
:ja
   Vorm:rechthoekig
   Breedte 
      Man:37 mm
      Vrouw:25 mm
   Lengte 
      Man:22 mm
      Vrouw:16 mm
   Kleur:geel tot rood
KopHet deel van het dier dat het voedselinname-orgaan bevat. Daarnaast zijn er ook vaak zintuigen aanwezig voor zien, proeven, ruiken en voelen. De voorvoegsels cephal- en cephalo- betekenen hoofd van het Grieks kef&aecute;li.
:ja 2
ThoraxBorst
:ja
   Segment 1:ja 2
      
Maxillipede 1Een thoracopod die omgevormd is tot een kaakpoot
:ja 2
   Segment 2:ja 2
   Segment 3:ja 2
   Segment 4:ja
      
Pereiopode 1 De 1ste pereiopoden (looppoten). De pereiopoden zijn die ledematen waarmee het dier daadwekelijk loopt op de bodem. Wordt ook wel een gnathopode genoemd (Amphipoden). Bij de krabben (Brachyura) zijn dit de schaarpoten.
:ja
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 2
         
PropodusKan uitgegroeid zijn en samen met de Dactylus een schaar vormen
:vergroeid tot schaar; bij de man 4 tot 5 keer de lengte van de carapax (100 mm); vrouwelijk scharen zijn aanmerkelijk kleiner
   Segment 5:ja 2
      Pereiopode 2:ja 2
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 2
   Segment 6:ja 2
      Pereiopode 3:ja 2
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 2
   Segment 7:ja 2
      Pereiopode 4:ja 2
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 2
   Segment 8:ja 2
      Pereiopode 5:ja 2
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 2
Abdomen:ja 3
   Beschrijving:het achterlijf is teruggevouwen onder het lichaam 3
   Vorm:bij vrouwtjes breed, bij mannetje driehoekig 3
   Segment 6:ja 2
      Telson:1 2
Sensoren:ja 4
   Licht:ja 4
      Ogen:ja 4
         Aantal:2 3
         Samengesteld:ja 3
         Oogsteel:ja 4
            Beschrijving:kunnen worden ingeklapt in gleuven op de kop 3
            Lengte:ongeveer 1/3de van de breedte van het rugschild 4
ExoskeletEen versteviging van het lichaam aan de buitenkant en direct zichtbaar
:ja 1
   Materiaal:chitine, amorf calciumcarbonaat, calciet 1
Ademhaling:Krabben halen adem met kieuwen. Deze zitten in het rugschild aan de achterzijde, en functioneren zolang ze nat blijven. Een krab moet dus regelmatig met water in aanraking komen om niet te stikken. 3
Voedsel: 3
   Eetgewoonte:Krabben met verschillende scharen houden met hun grote schaar de prooi vast en trekken daar met de kleine schaar stukjes van af. Bij de mond zitten 6 "pootjes" (de mandibels, maxillen en maxillipedes), die het eten verder verkleinen en in de mond stoppen. 3
Habitat:Modderige tot zandige bodems;
   Verspreiding:Komt pas sinds ongeveer 2008 regelmatig voor in de Noordzee, het was tot die tijd een soort die bekend was van de Middellandse Zee en de noordoostelijke Atlantische Oceaan. In augustus en september 2016 zijn 2 exemplaren gevonden op het Nederlandse strand, 1 van Terschelling en 1 van Ameland. In januari 2017 werd een exemplaar gemeld van Ameland. Van deze laatste vondst ziet u hier de foto's.
Voortbeweging:krabben bewegen zich zijwaarts voort. 3
Larvale fase:ja; zoea-stadia, megalopa-stadium 3
Websites:
Literatuur:
Foto verantwoording:De eerste twee foto zijn van Theo Kiewiet, de laatste foto is van Herman Walvis
Bronnen:
  1. https://strandwerkgemeenschap.nl/Crustacea
  2. https://strandwerkgemeenschap.nl/Decapoda
  3. https://strandwerkgemeenschap.nl/Brachyura
  4. https://strandwerkgemeenschap.nl/krabben/Goneplacidae
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl