home | informatie | vacatures
Ebalia cranchii Leach, 1817
NL Kleine kiezelkrab GB Cranch's nut krab
×
494259241 0
494259241 0
Lichaam:ja 1
CarapaxHet schild dat ligt over de borst (thorax) en de kop aan de rug (dorsale) zijde. In de Nederlandstalige literatuur kom je ook wel de term kopborststuk tegen
:ja 2
   Vorm:Ruitvormig, vijf- of zeshoekig 3
   Voorrand:steek niet ver uit of valt iets terug 3
   Achterrand:steekt iets uit of is in twee lobben verdeeld 3
KopHet deel van het dier dat het voedselinname-orgaan bevat. Daarnaast zijn er ook vaak zintuigen aanwezig voor zien, proeven, ruiken en voelen. De voorvoegsels cephal- en cephalo- betekenen hoofd van het Grieks kef&aecute;li.
:ja 2
   Segment 1:ja 2
   Segment 2:ja 2
      Antennula:ja 2
         Beschrijving:schuin gevouwen 2
   Segment 3:ja 2
      Antenna:ja 2
         Basis:in de onderste ooghoek 3
ThoraxBorst
:ja 2
   Segment 1:ja 2
      
Maxillipede 1Een thoracopod die omgevormd is tot een kaakpoot
:ja 2
   Segment 2:ja 2
      Maxillipede 2:ja 2
   Segment 3:ja 2
      Maxillipede 3:ja 2
         Endopodiet:ongeveer even breed als de exopodiet 3
         Exopodiet:ongeveer even breed als de endopodiet 3
   Segment 4:ja 3
      
Pereiopode 1 De 1ste pereiopoden (looppoten). De pereiopoden zijn die ledematen waarmee het dier daadwekelijk loopt op de bodem. Wordt ook wel een gnathopode genoemd (Amphipoden). Bij de krabben (Brachyura) zijn dit de schaarpoten.
:ja 3
         Beschrijving:schaarpoten zijn langer dan de looppoten 3
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 4
   Segment 5:ja 4
      Pereiopode 2:ja 4
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 4
   Segment 6:ja 4
      Pereiopode 3:ja 4
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 4
   Segment 7:ja 4
      Pereiopode 4:ja 4
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 4
   Segment 8:ja 4
      Pereiopode 5:ja 4
         Kieuw:meer dan 1 overlangse rij 4
Abdomen:ja 5
   Beschrijving:het achterlijf is teruggevouwen onder het lichaam 5
   Vorm:bij vrouwtjes breed, bij mannetje driehoekig 5
   Segment 6:ja 4
      Telson:1 4
MondIngang voor voedingsstoffen, ook bekend als instroomopening.
:ja 2
   Vorm:driehoekig mondveld; vernauwd zich naar voren; het mondveld wordt, op een kleine spleet na, door de 3de maximillipeden afgesloten 2
Sensoren:ja 2
   Licht:ja 2
      Ogen:ja 2
         Beschrijving:klein 2
         Aantal:2 2
         Samengesteld:ja 5
         Oogsteel:ja 5
            Beschrijving:kunnen worden ingeklapt in gleuven op de kop 5
         Holte:klein; aan de bovenrand twee inkepingen 3
ExoskeletEen versteviging van het lichaam aan de buitenkant en direct zichtbaar
:ja 1
   Materiaal:chitine, amorf calciumcarbonaat, calciet 1
Geslachtsorganen:ja 2
   Man:penis 2
      Locatie:bij de basis van de laatste paar looppoten, op het sternum 2
Ademhaling:Op het mondveld liggen aan de zijkant toevoerkanalen waardoor ademhalingswater wordt ingenomen. De toevoerkanalen worden bedekt door de exopodieten van het 3de paar maxillipeden. In het midden van het mondveld bevindt zich een groef (mediane endostomiale groef) die zorgt voor de afvoer van ademhalingswater. Het afvoerkanaal wordt afgedekt door door lobben op het eerste paar maxillipeden. 2
Voedsel: 5
   Eetgewoonte:Krabben met verschillende scharen houden met hun grote schaar de prooi vast en trekken daar met de kleine schaar stukjes van af. Bij de mond zitten 6 "pootjes" (de mandibels, maxillen en maxillipedes), die het eten verder verkleinen en in de mond stoppen. 5
Voortbeweging:krabben bewegen zich zijwaarts voort. 5
Larvale fase:ja; zoea-stadia, megalopa-stadium 5
Literatuur:
Foto verantwoording:E_cranchii: © Rien de Ruijter
Bronnen:
  1. https://strandwerkgemeenschap.nl/Crustacea
  2. https://strandwerkgemeenschap.nl/krabben/Leucosiidae
  3. https://strandwerkgemeenschap.nl/krabben/Ebalia
  4. https://strandwerkgemeenschap.nl/Decapoda
  5. https://strandwerkgemeenschap.nl/Brachyura
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl