home | informatie | vacatures
Contributie Strandwerkgemeenschap
Laatste wijziging: 15-11-2023

Het lidmaatschap van de strandwerkgemeenschap kost u weinig en u krijgt er veel voor terug. Zo ontvangt u 5 keer per jaar ons kleuren tijdschrift Het Zeepaard, heeft u toegang tot het CS en tot de door de strandwerkgemeenschap georganiseerde excursies.

Contributie per jaar
Jeugdbondsleden in Nederland€15,00
Volwassenleden in Nederland€25,00
Bedrijven, verenigingen, musea en andere instellingen€27,50
Prive personen buiten Nederland€27,50
Bij betaling voor 1 maart mag u een vroegbetalerskorting van € 5,- in mindering brengen.

U kunt lid worden door u per post of e-mail aan te melden (met vermelding van het bezorgadres) bij de penningmeester en de verschuldigde contributie over te maken op rekening van de Strandwerkgemeenschap onder vermelding van "lidmaatschap Strandwerkgemeenschap".

Penningmeester:
Wim de Groen
Gouverneur Baron van Hövellplein 22
6432 HE Hoensbroek
SWG.penn@gmail.com

Bankgegevens:
IBAN: NL04INGB0000450222
BIC: INGBNL2A

2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl