home | informatie | vacatures
SWG tabellen
Laatste wijziging: 28-12-2023

Alle uitgaven hieronder vermeld zijn tegen verzendkosten te bestellen. Tabellen 1 tot en met 28 uitgegeven door de Strandwerkgemeenschap kunt U binnenkort downloaden vanaf deze site. U kunt ze ook bestellen tegen kopieerkosten.

Tabellen uitgegeven door de Strandwerkgemeenschap
Tabel Titel - Auteur Jaar Prijs
SWG-tabel 1 Kwallen 1948 Nog niet
SWG-tabel 2 Eikapsels van haaien en roggen - J.A.W. Lucas 1948 Nog niet
SWG-tabel 3 Zeeanemonen (Actinaria) - R. van Urk 1948 Nog niet
SWG-tabel 4 Stekelhuidigen (Echinodermata) - J. Stock 1948? Nog niet
roof-tabel 5 Zeezoogdieren (Cetacea en Pinnipedia) 1949 Nog niet
SWG-tabel 5 Zeepokken - A. Bloklander 1949 Nog niet
SWG-tabel 6 Zeeanemonen (Actiniaria) - R.M. van Urk 1949 Nog niet
SWG-tabel 7 Zeespinnen - J.H. Stock 1949
SWG-tabel 8 Eendenmossels (Lepas) - Fr. de Graaf 1950 Nog niet
SWG-tabel 9 Strandvlooien - J.H. Stock 1950 Nog niet
SWG-tabel 10 Walvisachtigen (Cetacea) - A.B. van Deinse, A. Scheygrond & W. Vervoort 1952
SWG-tabel 11 Keverslakken - P. Kaas 1952
SWG-tabel 12 Platvissen - I. Kristensen 1953
SWG-tabel 13 Garnalen - L.B. Holthuis 1954
SWG-tabel 14 Nederlandse Spookkreeftjes - J.H. Stock 1955
SWG-tabel 15 Manteldieren - A.E.M.H. Bloklander, J.H. Stock & R. Boddeke 1956
SWG-tabel 16 Eikapsels van Haaien en Roggen - J.A.W. Lucas 1956 Nog niet
SWG-tabel 17 Zeenaakslakken - C. Swennen 1957 Nog niet
SWG-tabel 18 Kreeften en krabben - L.B. Holthuis 1958 Nog niet
SWG-tabel 19 Rankpotigen (Cirripedia) - H. Boschma, Fr. de Graaf, L.B. Holthuis & J.A.W. Lucas 1961 Nog niet
SWG-tabel 20 Stekelhuidigen (Echinodermata) - W.J. Wolff 1975
SWG-tabel 21 Mesheften en Zwaardscheden - R.M. van Urk 1966 Nog niet
SWG-tabel 22 De familie Nephtyidae (Polychaeta) - W.J. Wolff 1968
SWG-tabel 23 Aasgarnalen (Mysidacea) - C.H. Borghouts-Biersteker 1968 Nog niet
SWG-tabel 24 Strandvlooien (Talitridae) - W. Dekker 1978
SWG-tabel 25 Aasgarnalen (Mysidacea) - C.H. Borghouts-Biersteker 1983
SWG-tabel 26 Cumacea van Nederland - M. Lavaleye 1984
SWG-tabel 27 Hydropoliepen (Hydroïda) - A. Oosterbaan 1985
SWG-tabel 28 Rankpotigen (Crustacea - Cirripedia) - P.H.M. Huwae 1985
SWG-tabel 29 Zwaardscheden en Mesheften - P.W. Moerdijk 2000 € 2,00
SWG-tabel 30 Tropische drijfzaden van de Nederlandse kust - C.J.E. Brochard & G.C. Cadée 2005 € 6,00
 
Mini-tabellen
  Zeerupsen (Annelida) - W.J. Wolf   Nog niet
  Bruinwiergeslacht Sphacelaria - P.H.M. Huwae   Nog niet
  Tandwalvissen (Odontoceti), That she blows! - J.W. Broekema   Nog niet
  Hydropoliep of mosdiertje? - B.G. Otten   Nog niet
  Aanvulling op WM 118 (Isopoda van de Nederlandse kust) - J.P.H.M. Adema & P.H.M. Huwae   Nog niet
 

Voor informatie over bestellingen graag contact opnemen met de Tabellenadministrator (SWG.penn@gmail.com).

Voor verkoop van andere natuur-historische uitgaven wordt verwezen naar de KNNV Uitgeverij (www.knnvuitgeverij.nl)

2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl