home | informatie | vacatures
Mytilus Linnaeus, 1758
Determinatie

In de Noordzee komen mogelijk 3 verschillende soorten mossels voor. De bij ons bekende Gewone mossel (Mytilus Edulis), de in de Middellandse Zee en aan de West-kust van Engeland en het Kanaal voorkomende Diepzee- of Middellandse Zeemossel (Mytilus Galloprovincialis) en de Oostzeemossel (Mytilus Trossulus). Het uit elkaar houden van de soorten lijkt vooral te maken te hebben met het gebied, Middellandse Zee, Noordzee en Oostzee en genetica. In de Pacific ligt de grens tussen de Middellandse Zeemossel (zuidelijk) en de Oostzeemossel (noordelijk) bij San Francisco, de Gewone mossel was een Atlantische soort, maar is ook in de Pacific weer uitgezet voor commerciële doelen. Het is nog niet zeker of we te maken hebben met soorten of onderstoorten, daar onderlinge nakomenlingen voorkomen en ook deze zijn vruchtbaar. Op het strandgevonden exemplaren zullen over het algemeen niet met zekerheid op naam gebracht kunnen worden. Vast gehechte exemplaren aan rotsen, pieren en havenbebouwingen in Noord-Frankrijk (Calais en noordelijker), België Nederland, Duitsland, de Noordzeekant van Denemarken en Noorwegen zijn bijna altijd de Gewone mossel (Mytilus Edulis). Voor Groot Britanië geldt dat het zowel de Middellandse zeemossel als de Gewone mossel kan zijn. De uitgebreide handel in mossels maakt het nog eens extra complex omdat de Gewone mossel waarschijnlijk ook geïntroduceerd is in de Middellandse Zee en dat de Middellandse zeemossel inmiddels ook weleens voor zou kunnen komen in de Nederlandse mosselkweekvelden.

De grote flexibiliteit van de mosselschelp maken het moeilijk om een determinatiesleutel te schrijven voor de drie genoemde mossels. Toch doen we hierbij een poging, maar neem deze met een korrel zout.

Middellandse zeemossel (Mytilus Galloprovincialis) Wijst de top duidelijk naar beneden, is de schelp relatief hoog (anterior)? Ja
Oostzeemossel (Mytilus Trossulus) Top wijst niet naar beneden, de onder- en bovenrand lopen vrijwel parallel, geeft een "langer" uiterlijk, maar is over het algemeen wel kleiner dan de Gewone mossel? Ja
Gewone mossel (Mytilus Edulis) Niet met bovenstaande kenmerken? Ja

 Overzicht 
 Tijdvakreeds met zekerheid bekend uit het Trias.
 EtymologieDe naam Mytilus komt van het Griekse mutilos, een soort mossel.2
   
 De Schelp 
 Basis vormovaal tot scheef-driehoekig
    Voorrandspits
    Achterrandrond
    Gelijkzijdignee
    Gelijkkleppigja
 UmboVan de top naar de achterrand loopt over beide kleppen een gewelfde zone die in het oudste deel soms bijna kielvormig is
    ApexVer naar voren. Dicht bij het slot.
 Periostracum
    Periostracum diktestevig
    Periostracum kleurdonker
    Periostracum structuurbij sommige soorten behaard
 Ostracum
    Ostracum kleurgeelbruin, groen, blauw, soms paars. Eenkleurig of gecombineerd met anders gekleurde vlekken of banden.
    Parallelle sculptuurfijn gestreept volgens de groeilijnen
    Lunulaonder de top een zeer klein geribd veldje
 Hypostracumparelmoer
 Slot
    Ligamenteen tensilium dat aan binnenzijde door een lijstvormige rand gesteund wordt.
    Tensilium vormlang, sterk
    Tensilium plekachter de umbo
    Slot-typedysodont
    Cardinale tandenkleine knobbeltjes voor de umbo
 Mantellijnenkelvoudig
    Mantelbochtnee
 Sluitspieren
       Voorste sluitspierindrukselklein of ontbrekend
       Achterste sluitspierindrukselzeer groot (Anisomyaria)
 Byssusopeningnabij de top, onderrand
   
 Het Weekdier 
 Byssussterk
    Byssusklierop de voet
 Radula
    Kieuwentwee kieuwbladen aan beide zijden van het lichaam
 Spieren
 Voortplantingsorganen
   
 Het leven 
 Larvale faseslot taxodont, apex bijna in het midden
 Groeidoordat de achterzijde zeer snel groeit komt de apex vooraan te liggen
 HabitatVaak te vinden in de intergetijde zone waar ze zich met byssus draden hechten aan een oppervlak. Leeft gewoonlijk in grote kolonies.
 VerspreidingAlle zeeën van de wereld, maar dominanter in koudere zeeën.
   
 Bronnen 
 Literatuur
  1. Fauna van Nederland Mollusca (I) C. Lamellibranchia - Benthem Jutting, Tera van ; XII ; A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. , 1943

 Websites
  1. www.anemoon.org

  2. www.imr.no

  3. www.senckenberg.de

  4. link.springer.com

  5. www.mun.ca

 
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl