home | informatie | vacatures
Psiloteredo megotara Hanley, 1848
NL Scheepsworm
×
Scheepsworm-lg.jpg
Scheepsworm
 Overzicht 
   
 De Schelp 
 Basis vormhelmvormig1
    Dikteweinig of niet doorschijnend1
    Voorrandgapend
    Achterrandgapend
 Periostracum
 Ostracum
    Ostracum kleurwit
    Ostracum structuurkalkachtig of iets porseleinachtig glanzend
    Area1. Area anterior, voorste grote veld: ongeveer 30 ribben, afgrenzing met prae-mediane door een duidelijke opstaande richel1
2. area prae-mediana, voorste middenveld: 1
3. area mediana, centrale middenveld:1
4. post-mediana, achterste middenveld:1
5. auriculum, aurikel, hals, vleugel of oortje: sterk ontwikkeld met een voortzetting naar boven, een inbochting tussen umbo en het oortje.1
    Binnenkant structuurglanzend, afgrenzing van zones van de buitenkant zijn van binnen nog vaag zichtbaar1
    Umbonale holtesterk gewelfd1
 Apofyselang, dun, aan de basis een tuberculum parietale
 Slot
 Sluitspieren
 Accessorische schelpstukkenpaletten
    Paletten aantal2
    Paletten steelrecht1
    Paletten bladbeitelvormig met ongeveer recht afgesneden distale rand, buitenzijde iets gewelfd, binnenzijde vlak of iet concaaf, steeltje is als nerf in het blad te volgen1
   
 Het Weekdier 
 Radula
 Spieren
 Voortplantingsorganen
   
 Het leven 
 Voedselhout
 Vijandzoetwater, droogte
 Habitathout (scheepshout, wrakhout, stokken), kurk
 VerspreidingNoordelijk deel van de Atlantische Oceaan, van Groenland, Spitsbergen em IJsland em de Barentszee tot Madeira. In de Oostzee sporadisch tot bij Kiel. Ook in de Middellandse Zee en in de Zwarte Zee. Verder aan de kust van Canada en de noordelijke Verenigde Staten.1
   
 Bronnen 
 Literatuur
  1. Fauna van Nederland Mollusca (I) C. Lamellibranchia - Benthem Jutting, Tera van ; XII ; A.W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij N.V. , 1943

 Foto verantwoordingFoto Rien de Ruijter
 
2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl