home | informatie | vacatures
Hondsbossche zeewering van Camperduin tot Petten
Laatste wijziging: 08-01-2022

De Hondsbossche Zeewering begint in het zuiden bij Camperduin (strandpaal 26) en eindigt in het noorden bij Petten (ongeveer paal 20). Dat wat in de volksmond wordt aangeduid als de Hondsbossche Zeewering is eigenlijk de Hondsbossche en Pettemer Zeewering. Vroeger kon je het verschil zien (de Pettemer Zeewering was stijler), tegenwoordig liggen de beide zeeweringen onder een dikke laag zand (zie verderop in dit artikel).

De zeewering dankt haar naam aan een bos dat er ooit was, dat onderdeel was van een veel uitgestrekter kustbos. Dit bos had vermoedelijk de grootte van een hond, dit is een oude oppervlakte maat. De hond is afkomstig van het germaanse 'hunda' dat honderd betekent. In de oude landmeetkunde was een hond gelijk aan 100 roede. De maten van een roede waren per gebied anders de Hondsbosse roede was 11,71 m2, we kunnen er dus vanuit gaan dat het bos ongeveer 1171 m2 was. Dit bos heeft bestaan tot 1570 (Allerheiligenvloed)

De Hondsbossche Zeewering is 4,3 km lang en de Pettemer Zeewering ongeveer 1 km. De stenen dijk werd gebouwd in de periode van 1872 tot 1877 waarbij het idee van Cornelis van Foreest werd uitgevoerd om de dijk te bekleden met basalt.

In de nacht van 18 op 19 november 1421 brak de zee door de duinen bij Petten en zette zo Noord-Holland tot aan Bergen blank. Tijdens deze Sint-Elizabethsvloed verdween het dorp Petten aan het Hondsbos in zee wat ongeveer 400 mensen het leven heeft gekost. Tussen Camperduin en Petten werd achter de nog bestaande duinen een nieuwe dijk gebouwd, de Rijndijk. In 1507 werden er ook strekdammen (palenrijen opgevuld met klei) gemaakt om verdere afbraak van de kust te voorkomen, helaas was het van kort duur, in 1570 brak de zee opnieuw door. Langzaam aan kwam de dijk steeds verder in het binnenland te liggen. Aan de zeezijde snoepte de zee steeds weer stukken weg en aan de landzijde werd de dijk aangevuld. Tot 1792 ging dit zo door, daarna is de dijk niet meer verplaatst.

Na de verharding in 1877 is de dijk steeds onderhouden, versterkt en verhoogd om te blijven voldoen aan de nieuwe eisen en inzichten omtrend kustverdediging.

In 2014 is er onder de noemer 'Kust op Kracht' begonnen aan een project om het achterland verder te beveiligen door het opspuiten van ruim 35 miljoen m3 zand om daarmee een strand en een kunstmatig duin te creëeren. De kustlijn is daarbij 300 meter zeewaards verplaatst. Dit project moesten we natuurlijk met eigen ogen zien en dus brachten we op 12 augustus 2014 een bezoek aan de Hondsbossche zeewering om te zien de dijk langzaam verdween onder een enorme berg met zand.

Bronnen

2006 - 2024 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl