home | informatie | vacatures
Over de strandwerkgemeenschap
Laatste wijziging: 20-12-2022

De Strandwerkgemeenschap stelt zich ten doel de studie van de mariene biologie, en in het bijzonder van de flora en fauna van de Nederlandse kust, te bevorderen. Hoewel de naam anders doet vermoeden houdt de Strandwerkgemeenschap zich niet alleen met het aanspoelsel op het strand bezig, maar ook met de bewoners van onze dijken, zeearmen, de Waddenzee, buitendijks en binnendijks brak water en de Noordzee.

De Strandwerkgemeenschap is een vereniging die de mariene biologie populair wil maken door de volgende activiteiten:

De Strandwerkgemeenschap, afgekort SWG, is in 1941 opgericht als een samenwerkingsverband van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie (NJN) en de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV). Later sloot de Jeugdbond voor Natuur- en Mileustudie (JNM) zich bij de SWG aan.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de strandwerkgemeenschap kost u weinig en u krijgt er veel voor terug. Zo ontvangt u 5 keer per jaar ons kleuren tijdschrift Het Zeepaard, heeft u toegang tot het CS en tot de door de strandwerkgemeenschap georganiseerde excursies.

Contributie per jaar
Jeugdbondsleden in Nederland€15,00
Volwassenleden in Nederland€25,00
Bedrijven, verenigingen, musea en andere instellingen€27,50
Prive personen buiten Nederland€27,50
Bij betaling voor 1 maart mag u een vroegbetalerskorting van € 5,- in mindering brengen.

U kunt lid worden door u per post of e-mail aan te melden (met vermelding van het bezorgadres) bij de penningmeester en de verschuldigde contributie over te maken op rekening van de Strandwerkgemeenschap onder vermelding van "lidmaatschap Strandwerkgemeenschap".

Penningmeester:
Wim de Groen
Gouveneur Baron van Hövellplein 22
6432 HE Hensbroek
SWG.penn@gmail.com

Bankgegevens:
IBAN: NL04INGB0000450222
BIC: INGBNL2A

KvK nummer: 5392767
RSIN 851076786

Documenten

2006 - 2023 strandvondsten.nl / Commentaar, aanvullingen en suggesties: info@strandvondsten.nl